Schiercommissie

Elk jaar komt er in september weer een nieuwe lichting eerstejaars fris en fruitig het Van Hall Larenstein binnen wandelen. Ze worden lid van Studentenvereniging Osiris en dan begint hun studie avontuur pas echt. Een vereniging waarin iedereen elkaar kent en een gezellige avond met elkaar kan hebben. Maar hoe leer je als eerstejaars nu lekker snel iedereen kennen? Het antwoord is vrij simpel: het Schierweekend!!

Het Schierweekend is een weekend, vaak het laatste weekend van september, waar er een grote groepsaccommodatie afgehuurd wordt dat voor de helft gevuld is met eerstejaars en de andere helft met meerderejaars. Tijdens dit weekend vol met goedkoop zuipen, leuke activiteiten uitvoeren en gewoon gezellig feesten leer je allerlei eerstejaars en meerderejaars kennen om een zo leuk mogelijk jaar tegemoet te gaan. Dit weekend is elk jaar weer een van de hoogtepunten binnen Studentenvereniging Osiris en iets om niet te missen! Maar zoals elk leuk feestweekend gaat dit niet vanzelf, er staat altijd een grote, gezellige commissie achter om dit weekend goed te laten verlopen. En ondanks dat dit integratieweekend nu al een paar jaar plaatsvindt op Ameland, heet deze commissie de Schiercommissie, oftewel SchierCie.

Dus mocht je (bijna) meerderejaars zijn en het leuk vinden om een integratieweekend te organiseren voor onze leuke studentenvereniging geef dit aan bij de vicevoorzitter en vergader een keer mee! En anders zien we je wel het weekend zelf!