Kascontrolecommissie

Beste lezers,

De site staat vol met stukjes over commissies en andere aan Osiris gerelateerde partijen, zo ook dit stukje over de Kascontrolecommissie.

Als je al wat ervaring hebt met verenigingen, of iets dergelijks, weet je waarschijnlijk al dat een Kascontrolecommissie (bijna) altijd verplicht is om te hebben.  Zo heeft ook dé Studentenvereniging Osiris een kascontrolecommissie (kort: kascontrole).
Voor de mensen die nog niet weten wat dit inhoud, wordt dit nu in het kort uitgelegd.

Binnen de Studentenvereniging Osiris houdt de kascontrole zich bezig met C.A.O. van de vereniging. C.A.O. staat voor Controleren Adviseren & Ondersteunen. In de praktijk betekent dit dat we met een groep leden van de vereniging het algemeen bestuur en de commissies controleren, adviseren en ondersteunen door het controleren van de financiën en het beleid, het adviseren over (moeilijke) beslissingen en het ondersteunen in het correct uitvoeren van de taken.

Als kascontrole heb je met verschillende belangen te maken en die probeer je zo goed mogelijk samen te laten komen, uiteraard zoveel mogelijk in samenwerking met het algemeen bestuur en de overige commissies. Bij verschillende belangen kun je denken aan de wensen van de vereniging ten opzichte van de financiën en de eisen die de belastingdienst hier aan stelt.

De kascontrole heeft een bijzondere positie binnen de vereniging. Het is namelijk de enige commissie die tussen het algemeen bestuur en de leden in staat. Dit kun je terug vinden in een verenigingsoverzicht zoals elders te vinden is.

Tijdens de ledenvergaderingen houdt de kascontrole zich bezig met het begeleiden van de stemmingen en de advisering over bepaalde zaken.

De kascontrole bestaat over het algemeen uit meerderejaars leden van de vereniging maar staat altijd open voor nieuwe leden die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vereniging en daar een stokje aan bij willen dragen.

Rest nog te zeggen:
TOT SOOS OF GRAND CAFÉ!

Met vriendelijke groeten, uw kascontrole,

Namens deze,

De voorzitter