Sociëteitscommissie

De Sociëteitscommissie is één van de belangrijkste commissies binnen Osiris. Deze commissie, ook wel de SoosCie genoemd, draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen de sociëteit gebeurt. En dit zijn veel dingen. Gelukkig is het een hechte commissie, met de instelling: één team, één taak. De mensen van deze commissie zijn te herkennen aan de blauwe blouse, met op de rug in gele letters: “Sociëteitscommissie, Geniet…maar drink met je maten!!!”

Sociëteit 'Abydos' is niet alleen een kroeg, het is veel meer! De thuishaven van de vereniging en met trots de grootste sociëteit van Leeuwarden! Als je eens goed om je heen kijkt zie je meer dan muren, vloeren, plafonds. Overal zit wel een verhaal achter. Naast de kroeg en de bovenzaal zijn er ook de vergaderzalen. Hier vergadert de SoosCie wekelijks op dinsdag en ook de andere commissies maken dankbaar gebruik van de zalen om te vergaderen. In een vergadering van de Sociëteitscommissie wordt alles besproken wat er binnen de sociëteit gebeurt of gebeurd is.

Taken waar de SoosCie onder andere verantwoordelijk voor is, is het regelen van de groene helden van iedere avond, namelijk deurbeleid! Gelukkig is hier een deurbeleidsgilde voor. De vrijwilligers die hiervoor aangemeld zijn worden minstens één keer per periode ingeroosterd om deurbeleid te lopen en daarmee ook te zorgen dat de mooie soos open kan.
Andere taken waar de SoosCie verantwoordelijk voor is, zijn de inkopen van drank. Dit kan natuurlijk niet missen in een studentenkroeg! Verder moet het pand ook onderhouden worden. Daar zijn de schoonmaak- en klus woensdagen voor. Op deze dagen komen verschillende DiJaG’s helpen met het schoonmaken en klussen in de soos. Tuurlijk, soms is er een lampje kapot, soms is de vloer een beetje krom, dat kan gebeuren. Het is en blijft natuurlijk ook een studentensoos, opgezet, gebruikt en geleid door gedreven studenten, voor studenten.

Naast de serieuzere dingen, is het ook een hele gezellige commissie. Na het vergaderen op dinsdag wordt altijd het Sooslied gezongen met daarbij natuurlijk de met bier gevulde meter en commissieleden met dorst! Ook wordt er elk jaar het SoosCieblauw kerstfeest gevierd. Op dit kerstfeest is alles in de kleuren van de SoosCie, namelijk blauw met een beetje geel.

Heb je zin in gezelligheid? Of een avond niks te doen? Kom dan naar onze mooie sociëteit!
Het enige wat nu nog rest te zeggen is: Tot soos!

Sooscie.gif
Sooscie_groepsfoto.jpg