Disputen, Jaarclubs en Genootschappen

Disputen en Genootschappen
Een dispuut of genootschap is een onderdeel van een studentenvereniging. Dit is een groep studenten die ze zelf hebben samengesteld. Disputen en genootschappen hebben altijd hun eigen kleding waar ze aan te herkennen zijn. Deze groepen bestaan uit minimaal zes leden, deze leden kunnen uit verschillende jaargangen komen. Je kunt alleen lid worden als je door het dispuut of genootschap uitgenodigd wordt. Ieder dispuut en genootschap heeft een eigen doelstelling, waardoor zij op hun manier een meerwaarde zijn voor studentenvereniging Osiris. Binnen Sv. Osiris zijn er momenteel vijf disputen en genootschappen, waarvan drie bestaande uit alleen heren, en twee bestaande uit alleen vrouwen.

Jaarclubs
Een jaarclub is een onderdeel van een studentenvereniging. Dit is een groep vrienden die in het eerste jaar van hun lidmaatschap bij Studentenvereniging Osiris besloten hebben om een jaarclub op te richten. Een jaarclub bestaat uit een vaste groep en zolang minimaal één van de leden nog aan hogeschool Van Hall Larenstein studeert. Een jaarclub heeft altijd minimaal vier leden. Jaarclubs zijn te herkennen aan hun kleding en hebben, door middel van een doelstelling, een meerwaarde voor de vereniging. Studentenvereniging Osiris heeft momenteel dertien jaarclubs.


Osiris_wapen_Origineel.png