Heerengenootschap CONDOR

Waarde lezer,

Een nevel hangt boven de stad. Stil is de natuur. Welnu! Wat vliegt daar zo hoog en houdt overzicht?... De CONDOR! Edoch. Het is gelukkig niet altijd eenzaam aan de top.

Heerengenootschap CONDOR is – je raad het al – een genootschap. Oftewel een vriendengroep. Student voor even; CONDOR voor het leven. Elk jaar nemen wij nieuwe, heerwaardige leden aan en studeren er leden af die ook weer ‘t nest verlaten. Het genootschap vormt zo een broedplaats voor de opbouw van een breed netwerk en het smeden van hechte vriendschappen tussen de leden.

Onze aanwezigheid op Van Hall Larenstein of in de soos is te herleiden aan een aantal opvallendheden. Zo zijn wij doorgaans ‘jasje-dasje’ gekleed: een overhemd, gehuld in een donker colbertje en met als de kers op de roomtaart; de felbegeerde CONDOR-das. Dit laatste, eminente attribuut, is gekleurd in rood-blauw diagonale strepen met hierop ons goudgele wapen afgebeeld. Meestal wordt dit geheel gedragen boven een casual spijkerbroek en geklede herenschoenen.

Deze kledingdracht benadrukt het karakter van het genootschap dat te herleiden valt aan een gedeeld verleden in Groningen alwaar de oprichting in september 1992 geschiedde. Dit alles vanuit een gemeenschappelijke liefde voor Nederlandstalige muziek en een gedeelde interesse in uitdracht en behoud van Nederlands cultuurgoed in de breedste zin des woords.

In een dolle vlucht zijn wij per slot van rekening in Leeuwarden neergestreken om ons te nestelen bij studentenvereniging Osiris. Alhier vullen onze Leeuwarder nachten zich met vele nachtelijke avonturen, kameraadschap, en het eensgezind genot van gerstenat.

Met grote regelmaat beraadslagen wij in formele setting en arrangeren CONDORs partijen van uiteenlopende aard als verrijking van het verenigingsleven. De Blacklight Party, het immer vermakelijke CONDOR Casino en ten einde van het studiejaar het Strandfeest, alwaar in Zandvoort het strand wordt verrijkt met sferen van gemoedsrust en genot door een aimabele studentenmassa.

Schaamteloos brullen wij minstens wekelijks, met menig lid, Nederlandstalige liederen. Voel je dan ook vooral aangespoord om hier luidkeels bij aan te sluiten in onze knusse Sociëteit ‘Abydos’.

Rest ons nog één ding te zeggen,

Volo et Pervideo!

Met gevleugelde groet,

Heerengenootschap CONDOR

CONDOR_logo.png
Dies_2017.jpg