Jaarclub Veni Vidi Cervisiam Bibi

Dankzij een hoop bier en (nuchter) verstand zijn wij als jaarclub ontstaan uit een liefhebberij voor de zelfde passie, namelijk de goud gele rakkers. Met deze voorliefde voor het mooie gerstenat zijn we al snel met vier man tot de conclusie gekomen om samen een jaarclub te gaan vormen. De plannen waren er, maar we zochten nog een paar geschikte leden die dezelfde passie met ons deelden. Na een geweldige introweek hebben wij daar nog twee super leden aan toe mogen voegen die onder het motto van “Biertje, biertje… ‘k zal U zuipen, al moet ik op handen en voeten naar huis toe kruipen” het al snel met onze filosofie en doelen eens waren. Er moest toen nog een naam bedacht worden en al snel kwamen we op de (onuitspreekbare) naam ‘Veni Vidi Cervisiam Bibi’, wat staat voor “ik kwam, ik zag en ik dronk bier”. Want wij als leden van ‘Veni Vidi Cervisiam Bibi’ drinken graag een biertje bij elk samenzijn, onder andere ook op de vele grandioze feesten die er worden gegeven in sociëteit ‘Abydos’.

Na de introweek merkten wij toch dat je de band met studenten van de andere opleidingen toch snel verliest, daarom vinden wij dat die band juist binnen de verschillende opleidingen moet worden versterkt. Dit door samen met de verschillende opleidingen ervoor te zorgen dat we de saamhorigheid kunnen verbreden binnen de vereniging en binnen school. Onze hoofddoelstelling is dan ook het versterken van de samenwerkingen tussen de verschillende opleidingen. Deze hoofddoelstelling wordt weer versterkt door een van onze subdoelstellingen, namelijk het meer betrekken van niet leden bij Osiris. Wij hebben gemerkt dat de niet leden het moeilijk vinden om een gezellig avondje te komen feesten in onze geweldige en altijd gezellige sociëteit ‘Abydos’. We willen dus mensen mee vragen naar feesten zodat ze een goede indruk krijgen van sociëteit ‘Abydos’  en vaker een biertje komen drinken en zich daarna misschien zelfs wel aansluiten bij onze pracht vereniging.

Om onze prachtige naam hoog te houden hebben wij als overige doelstelling dat wij bij zoveel mogelijk barovernamens aanwezig willen zijn (Indien we niet verhinderd zijn uiteraard) om de tap van sociëteit ‘Abydos’ te verdedigen. Ons motto voor de barovenamens zou dan ook zijn :We zullen de heilige tap verdedigen tot het bittere eind!!

Wij hebben als jongste jaarclub van het bestuursjaar 2014-2015 als laatste het daglicht gezien op 13 oktober 2015 en zijn trots ons als DIJAG te mogen vertegenwoordige voor SV OSIRIS.

#Proost

Veni Vidi Cervisiam Bibi

Facebook icon

Venividi_logo.png
Venividi_groepsfoto.jpg