Over Sv. Osiris

Over studentenvereniging Osiris

Studentenvereniging Osiris is aangesloten bij Hogeschool Van Hall Larenstein en is met ruim 500 leden dé grootste studentenvereniging van Leeuwarden.

Geschiedenis

Osiris is de studentenvereniging van het Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden. Het VHL is ontstaan uit een fusie tussen de Ahof en het Prof. H.C. Van Hall Instituut in 1993.

Voor de fusie waren de opleidingen verdeeld over drie locaties, namelijk Leeuwarden, Bolsward en Groningen. Bij elke locatie hoorde een studentenvereniging. Dit waren Abundia (Leeuwarden), Reholitas (Bolsward) en Demeter (Groningen). Deze verenigingen hadden ook elk hun eigen sociëteit. Na de fusie van de hogescholen tot het VHL bleek dat de opleidingen ook zouden gaan verhuizen naar een nieuw gebouw in Leeuwarden. Dit zou betekenen dat er drie verschillende studentenverenigingen binnen één hogeschoolgebouw waren. Daarom besloten de studentenverenigingen om te gaan fuseren. Hiertoe werd een werkgroep opgericht die de fusie moest gaan regelen. Deze werkgroep kreeg als naam: RDnA, wat staat voor Reholitas, Demeter en Abundia. RDnA had drie commissies, namelijk de Pandcommissie, de Verenigingscommissie en de PR- en Sponsorcommissie. De commissies hebben gezorgd voor o.a. de statuten en huishoudelijke reglementen van de nieuwe vereniging, de opzet van structuur van de vereniging (bestuur, commissies, etc.), een nieuw pand voor de sociëteit, de verkoop van de oude panden en het zoeken van sponsors.

Na de zeer intensieve voorbereiding is op 1 januari 1996 is de nieuwe Studentenvereniging Osiris ontstaan. Dit gaf in het begin nog wel wat aanloopproblemen, temeer omdat het VHL nog op drie locaties draaide. Na de daadwerkelijke verhuizing van het VHI in maart 1996 ging het met Studentenvereniging Osiris ook steeds beter. Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar in augustus 1996 kan gezegd worden dat alle aanloopproblemen verholpen zijn en dat Studentenvereniging Osiris een krachtige en bloeiende vereniging is.


Osiris_wapen_Origineel.png

Verenigingslied

Couplet 1
Wanneer de studie je teveel wordt
en het boek te zwaar
in de eenzaamheid van het leren
en het verlangen naar
wat vrienden en vriendinnen
wat blijdschap en genot
en de drang om te presteren
alsmaar minder wordt.

Refrein
Er is een plek om heen te gaan
daar ben je nooit te veel
als is het voor of achteraan
je past in het geheel
want daar waar drie ooit één werd
wat ook een wonder is
die prachtige vereniging Osiris
Dat is de plek om heen te gaan
Osiris
Dat is de plek om heen te gaan


Couplet 2
Als al je kleren vuil zijn
en de vaat nog niet gedaan
je kamer koud en klein is
dan zou je toch graag gaan
naar de warmte in al haar schoonheid
een immer luisterend oor
en het feest van de beproeving
hele nachten door

Refrein
Er is een plek om heen te gaan
daar ben je nooit te veel
als is het voor of achteraan
je past in het geheel
want daar waar drie ooit één werd
wat ook een wonder is
die prachtige vereniging Osiris

Dat is de plek om heen te gaan
Osiris
Dat is de plek om heen te gaan